Ubezpieczenia budowlano-montażowe Powrót do pełnej oferty

Czy są Państwo zainteresowani uzyskaniem tego rodzaju ubezpieczenia? Proszę umówić się z naszym przedstawicielem

Oferujemy usługi w zakresie:
 • Opracowania programów ubezpieczeń inwestycji budowlanych oraz programów ubezpieczenia majątku firm budowlanych lub projektowych,
 • Opracowania i wdrożenia programów ubezpieczeń mienia związanego z procesem budowy / montażu (ubezpieczenia sprzętu/maszyn budowlanych),
 • Przeprowadzanie audytów mechanizmów kontroli i racjonalizacji kosztów ubezpieczeń inwestycji w spółkach budowlanych oraz u inwestorów,
 • Zawierania umów ubezpieczeń nietypowych ryzyk ubezpieczeniowych,
 • Opracowania programów ubezpieczenia dla podwykonawców lub weryfikacji polis podwykonawców w projektach o złożonej strukturze wykonawczej,
 • Opracowania i weryfikacji kosztorysów ubezpieczeniowych dla projektów inwestycyjnych,
 • Weryfikacji odmownych lub błędnych (zaniżonych) decyzji odszkodowawczych Ubezpieczycieli,
 • Zawierania ubezpieczeń nietypowych inwestycji budowlanych, w tym projektów prototypowych,
 • Opracowania kompleksowych projektów ubezpieczenia izb lub stowarzyszeń branżowych,
 • Opracowania zapisów umów kontraktów budowlanych w części dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy oraz w części dotyczącej ubezpieczeń,
 • Realizacji – na wniosek zainteresowanych podmiotów – audytów już funkcjonujących polis ubezpieczenia inwestycji.