Ubezpieczenia na życie Powrót do pełnej oferty

Czy są Państwo zainteresowani uzyskaniem tego rodzaju ubezpieczenia? Proszę umówić się z naszym przedstawicielem

Co nas wyróżnia:

Nasi brokerzy posiadają bogate doświadczenie w zawieraniu grupowych ubezpieczeń na życie. Członkowie zarządu naszej spółki przez wiele lat zajmowali kluczowe stanowiska w PZU Życie S.A., zajmując się - z wymiernymi sukcesami - sprzedażą ubezpieczeń grupowych na życie. Jest to element oferty, który to sprawia że jesteśmy niezmiernie skuteczni, zabiegając o najlepsze oferty dla naszych klientów. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala nam efektywniej analizować i konstruować umowy ubezpieczenia, a także szybko reagować na zmieniające się otoczenie prawne. W szczególności, poszukujemy dodatkowych korzyści dla poszczególnych segmentów grupy ubezpieczonych (np. rozszerzanie ochrony na inne, powiązane z ubezpieczonym osoby, podwyższanie wieku tzw. wstępu do danego produktu ubezpieczeniowego, wykorzystanie zróżnicowania danej zbiorowości ubezpieczonych – status rodzinny, wiek, etc.) oraz staramy się poszerzać i dostosowywać wiele zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia do potrzeb klienta (np. brak karencji w pierwszym okresie trwania ubezpieczenia, wydłużanie ochrony ubezpieczeniowej za pobyt w szpitalu, rozszerzanie szczegółowych definicji przedmiotu ubezpieczenia – zdarzeń medycznych, wydłużanie czasu trwania umowy, skracanie okresu, po którym należne jest wybrane świadczenie, redukcja liczby wyłączeń w danym produkcie, etc.).

W ciągu kilku lat działalności, dzięki uruchomieniu i obsłudze programów grupowego ubezpieczenia na życie dla wielu grup pracowników z różnych branż, staliśmy się firmą o bogatym doświadczeniu i sprawnej organizacji.

Współpracujemy -z sukcesem - zarówno z pracodawcami, jak i związkami zawodowymi. Nasze umiejętności oraz doświadczenie potwierdzają programy ubezpieczenia dla wielu grup zawodowych:

 • pracowników medycznych,
 • pracowników transportu,
 • pracowników górnictwa,
 • pracowników budownictwa,
 • pracowników hotelarstwa,
 • pracowników branży nieruchomości,
 • firm produkcyjnych różnych branż,
 • administracji publicznej,
 • szkolnictwa.

W bieżącej działalności proponujemy naszym Klientom:

 • produkty życiowe dla klientów indywidualnych, firm z sektora MŚP i korporacji, a także dla małych, nawet jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wolnych zawodów,
 • umożliwiamy dopasowanie oferty grupowej do potrzeb pracodawcy,
 • zapewniamy jednolite warunki ubezpieczenia dla wszystkich pracowników, bez względu na wielkość placówki, w której są zatrudnieni oraz położenie,
 • zapewniamy warianty ubezpieczenia dopasowane do potrzeb oraz możliwości pracowników,
 • umożliwiamy uzyskanie znacznych zniżek na prywatną opiekę zdrowotną oferowaną przez ubezpieczyciela prowadzącego program,
 • umożliwiamy kontynuację ubezpieczenia po ustaniu stosunku pracy z zakładem pracy,
 • zapewniamy bezpłatne wsparcie naszej firmy przy spornych wypłatach świadczeń.