Zakres usług

PGB Sp. z o.o. jest pośrednikiem niezależnym od zakładu ubezpieczeń i istotą naszej działalności brokerskiej jest pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczeń na rzecz ubezpieczającego lub też w zawieraniu ich w imieniu ubezpieczającego.

Po przeprowadzeniu analizy wymagań i potrzeb klienta a także po dokonaniu analizy ryzyka przystępujemy do stworzenia dostosowanego do potrzeb Klienta programu ubezpieczeniowego.

Następnie zbieramy oferty zakładów ubezpieczeniowych i przeprowadzamy negocjacje z wybranymi zakładami ubezpieczeń. Po porównaniu ostatecznych ofert ubezpieczycieli oraz sporządzeniu rekomendacji oferty określonego zakładu ubezpieczeń, przedstawiamy klientowi najkorzystniejszą - naszym zdaniem - propozycję ubezpieczenia.

Rekomendacja taka poparta jest zawsze przeprowadzoną wcześniej bardzo szczegółową analizą otrzymanych ofert, analizą wymagań i potrzeb klienta oraz analizą ryzyka.

Brokerzy i pracownicy Polskiej Grupy Brokerskiej nieodpłatnie uczestniczą w likwidacji szkód swoich klientów.

Oferujemy pomoc we wszystkich rodzajach szkód zarówno w mieniu, jak i osobowych. Możemy uczestniczyć w likwidacji szkód powstałych także przed nawiązaniem współpracy z nami. Zakres naszych działań jest uzależniony od przyjętego na początku modelu współpracy.

Szkody odmówione lub niedopłacone – zajmujemy się tylko wybranymi szkodami Klienta, w których oceniamy stan prawny i faktyczny, a następnie podejmujemy działania zmierzające do zmiany decyzji ubezpieczyciela.