Zakres usług

Polska Grupa Brokerska jest pośrednikiem niezależnym od zakładu ubezpieczeń. Istotą naszej działalności brokerskiej jest pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczeń na rzecz ubezpieczającego lub też w zawieraniu ich w imieniu ubezpieczającego. Dysponując wieloletnim doświadczeniem ubezpieczeniowym, wypróbowanym warsztatem analitycznym oraz odpowiednią siłą negocjacyjną, jesteśmy w stanie opracować dla klienta optymalnie dopasowany produkt lub program ubezpieczeniowy, zawierający wiele korzystnych elementów, wynegocjowanych jedynie dla tego klienta.

Nasze usługi świadczone podmiotom i osobom pragnącym uzyskać ochronę ubezpieczeniową, to oferta kompleksowa.

Po przeprowadzeniu analizy wymagań i potrzeb klienta, a także po dokonaniu analizy ryzyka, przystępujemy do tworzenia optymalnego, najpełniej dostosowanego do potrzeb klienta programu ubezpieczeniowego. Następnie, zbieramy oferty zakładów ubezpieczeniowych, przeprowadzamy negocjacje z wybranymi zakładami ubezpieczeń i dążymy do uwzględnienia unikatowych, dodatkowych i korzystnych dla klienta warunków ochrony ubezpieczeniowej. Po porównaniu ostatecznych ofert ubezpieczycieli oraz sporządzeniu rekomendacji oferty określonego zakładu ubezpieczeń, przedstawiamy klientowi najkorzystniejszą - naszym zdaniem - propozycję ubezpieczenia.

Rekomendacja taka poparta jest zawsze przeprowadzoną wcześniej bardzo szczegółową analizą otrzymanych ofert, analizą wymagań i potrzeb klienta oraz analizą ryzyka.

Istotną dla Państwa informacją jest to, że brokerzy i pracownicy Polskiej Grupy Brokerskiej nieodpłatnie uczestniczą w procesie likwidacji szkód swoich klientów.

Oferujemy pomoc we wszystkich rodzajach szkód, zarówno w mieniu, jak i osobowych. Możemy uczestniczyć w likwidacji szkód powstałych także przed nawiązaniem współpracy z nami. Zakres naszych działań jest uzależniony od przyjętego na początku modelu współpracy.

Kategoria „szkody odmówione lub niedopłacone”: zajmujemy się tylko wybranymi szkodami klienta, w których oceniamy stan prawny i faktyczny, a następnie podejmujemy działania zmierzające do zmiany decyzji ubezpieczyciela.