Zarząd Spółki

Mariusz Goetze

Prezes Zarządu Polskiej Grupy Brokerskiej

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości oraz Akademii Finansów w Warszawie. Posiada dyplom Master of Business Administration przyznany przez Uniwersytet Gdański oraz Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów. Związany z branżą ubezpieczeniową od 1995 roku. Do połowy 2012 roku pracował w Grupie PZU, ostatnio jako Dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej w PZU Życie, odpowiedzialny za sieć sprzedaży dla klienta korporacyjnego. Od końca 2012 roku do lutego 2018 Członek Zarządu GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych, największej tego typu organizacji w Polsce zrzeszającej ponad 300 tysięcy ubezpieczonych osób. W latach 2013 – 2015 przewodniczący Rady Nadzorczej w Polskiej Grupie Brokerskiej. Od lutego 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PGB. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

Zainteresowania: działalność charytatywna i społeczna, Przewodniczący Rady Fundacji „Dla Harr’ego” niosącej pomoc zwierzętom i ich opiekunom, Prezes Zarządu Klubu Sportowego „RED Gloves” wspierającego młodych adeptów i nadzieje olimpijskie Polskiego Boksu.

Edyta Dąbrowska

Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Brokerskiej

Absolwentka Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego. Związana z branżą ubezpieczeniową od 2001 roku. Do 2013 roku pracowała w PZU Życie, ostatnio jako koordynator Opieki Medycznej na Pomorzu Zachodnim i w Województwie Lubuskim. Odpowiedzialna za strategicznych klientów w regionie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. W 2013 roku rozpoczęła pracę w Polskiej Grupie Brokerskiej jako dyrektor i członek Rady Nadzorczej. W latach 2013 – 2014 wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PGB. Od połowy 2014 pełni funkcję Wiceprezesa, Członka Zarządu PGB. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

Zainteresowania: praca charytatywna na rzecz dzieci i zwierząt, malarstwo i fotografia.

Piotr Gurdziński

Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Brokerskiej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Związany z branżą ubezpieczeniową od 1997 roku. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Klienta Korporacyjnego w Oddziale Gdańsk PZU Życie i pełnił je przez kolejnych 9 lat do 01.2014 roku. W okresie tym odpowiadał za portfel ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA na terenie województwa pomorskiego oraz za bezpośrednie kontakty i relacje z kluczowymi klientami. Brał czynny udział przy tworzeniu i wdrażaniu programów ubezpieczeniowych dla największych pracodawców na Pomorzu. W sierpniu 2014 roku związał się z Polską Grupą Brokerską Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

Zainteresowania: finanse, sport – siatkówka.