Zarząd Spółki

Mariusz Goetze

Prezes Zarządu Polskiej Grupy Brokerskiej

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości oraz Akademii Finansów w Warszawie. Posiada dyplom Master of Business Administration przyznany przez Uniwersytet Gdański oraz Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów. Związany z branżą ubezpieczeniową od 1995 roku. Do połowy 2012 roku pracował w Grupie PZU, ostatnio jako Dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej w PZU Życie, odpowiedzialny za sieć sprzedaży dla klienta korporacyjnego. Od końca 2012 roku do lutego 2018 Członek Zarządu GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych, największej tego typu organizacji w Polsce zrzeszającej ponad 300 tysięcy ubezpieczonych osób. W latach 2013 – 2015 przewodniczący Rady Nadzorczej w Polskiej Grupie Brokerskiej. Od lutego 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PGB. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.
Zainteresowania: działalność charytatywna i społeczna, fundator Fundacji „Dla Harry’ego”, niosącej pomoc krzywdzonym, bezdomnym i porzuconym zwierzętom.

Edyta Dąbrowska

Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Brokerskiej

Absolwentka Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego. Związana z branżą ubezpieczeniową od 2001 roku. Do 2013 roku pracowała w PZU Życie, ostatnio jako koordynator Opieki Medycznej na Pomorzu Zachodnim i w Województwie Lubuskim. Odpowiedzialna za strategicznych klientów w regionie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. W 2013 roku rozpoczęła pracę w Polskiej Grupie Brokerskiej jako dyrektor i członek Rady Nadzorczej. W latach 2013 – 2014 wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PGB. Od połowy 2014 pełni funkcję Wiceprezesa, Członka Zarządu PGB. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

Zainteresowania: praca charytatywna na rzecz dzieci i zwierząt, malarstwo i fotografia.

Marek Pawletko

Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Brokerskiej

Absolwent Politechniki Śląskiej. Posiada dyplom Master of Business Administration przyznany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Związany z branżą ubezpieczeniową od 2013 roku. Do połowy 2020 roku pracował jako broker ubezpieczeniowy w Górnośląskiej Spółce Brokerskiej  Sp. z o.o. ( obecnie Gardia Broker Sp. z o.o.), odpowiedzialny za obsługę ubezpieczeniową podmiotów z branży górniczej.  Od 2012 roku do 2022 roku pracował w spółce GSU Broker Sp. z o.o., głównie jako broker ubezpieczeniowy, od połowy 2020 roku jako członek zarządu. W spółce Polska Grupa Brokerska Sp. z o.o. pracuje od połowy 2020 roku pełniąc funkcje Dyrektora Regionalnego. Od 2023 roku pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego oraz brokera reasekuracyjnego.

Zainteresowania: sport – canyoning, tenis, koszykówka, strzelectwo