Oferta

Jako pełnomocnik reprezentujemy Klienta w relacjach z Zakładami Ubezpieczeń w kwestiach przygotowania i negocjowania oferty kierując się potrzebami Klienta i specyfiką działalności. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę opracowujemy analizy, których celem jest zidentyfikowanie i zminimalizowanie występujących zagrożeń.

Z uwagi na skalę działania i doświadczenie posiadamy ogromny potencjał negocjacyjny. W przypadku wymogów formalnych lub ustawowych organizujemy przetargi na wybrane grupy ubezpieczeń. Na życzenie klienta prowadzimy bieżącą obsługę polis, jak również pomoc w dochodzeniu roszczeń i likwidacji szkód. Nasze usługi są bezpłatne i nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie Klienta

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji w PGB. Sp. z o.o.

Wybierz interesujący Cię zakres usług

Ubezpieczenia majątkowe

Więcej informacji

Ubezpieczenia finansowe

Więcej informacji

Ubezpieczenia komunikacyjne

Więcej informacji

Ubezpieczenia na życie

Więcej informacji

Ubezpieczenia zdrowotne

Więcej informacji

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Więcej informacji