Oferta

Jako pełnomocnik klienta, w relacjach z zakładami ubezpieczeń reprezentujemy jego interesy, realne potrzeby, możliwości finansowo-organizacyjne i specyficzne wymagania. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę opracowujemy analizy, których celem jest zidentyfikowanie i zminimalizowanie występujących dla klienta zagrożeń.

Z uwagi na skalę działania i doświadczenie, posiadamy ogromny potencjał negocjacyjny. W przypadku wymogów formalnych lub ustawowych, organizujemy przetargi na wybrane grupy ubezpieczeń. Na życzenie klienta prowadzimy bieżącą obsługę polis, jak również pomoc w dochodzeniu roszczeń i likwidacji szkód. Nasze usługi są bezpłatne i nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie klienta.

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji w PGB. Sp. z o.o.

Jaka kategoria ubezpieczenia Państwa interesuje?

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia budowlano-montażowe